Cây Chuối Tiêu Hồng

Tên khoa học: Artocarpus interger
Tên địa phương: Chuối tiêu hồng
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 9x12cm
Quy cách cây: Cây 5-7 lá, chiều cao ≥20cm

Mã: CG97 Danh mục:
0983 068 329