Cây Chuối Tiêu Hồng

Tên khoa học: Artocarpus interger
Tên địa phương: Chuối tiêu hồng
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 9x12cm
Quy cách cây: Cây 5-7 lá, chiều cao ≥20cm

SKU: CG97 Category:
0344 695 067