Táo Đào Vàng

Tên khoa học: Moringa oleifera.
Tên địa phương: Táo đào vàng
Thu hoạch: 12 tháng
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam

Mã: CG102 Danh mục:
0983 068 329