Cây Vải Thiều

Tên khoa học: Litchi chinensis.
Tên địa phương: Vải thiều
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

Mã: CG104 Danh mục:
0983 068 329