Táo Gia Lộc

Tên khoa học: Moringa oleifera.
Tên địa phương: Táo Gia Lộc
Thu hoạch: 18 tháng
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam

Mã: CG103 Danh mục:
0983 068 329