Hồng Nhân Hậu

Tên khoa học: Spondias dulcis.
Tên địa phương: Hồng nhân hậu
Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
Quy cách bầu: 12x18cm
Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

SKU: CG98 Category:
0344 695 067